OBSŁUGA KLIENTA

Wszelkie pytania oraz zamówienia można składać telefoniczne pod numerem 737-580-037 lub drogą poczty email pod adresem kontakt@ignif.com

Czas i koszty dostawy

Realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie, gdy otrzymamy zamówienie w formie pisemnej, które należy przesłać na adres mailowy: kontakt@ignif.com.

W zamówieniu należy podać:

 • dane kontakowe (tj. adres i numer telefonu)
 • nazwę wybranego produktu oraz dodatkowych opcji konfiguracyjnych (np. wkład kominkowy – GOLD 60-45 T)
 • wybraną formę płatności oraz przesyłki

UWAGA: Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie produktów typowych, czyli takich, w których jedynymi modyfikacjami są: kolor paleniska, kolor dodatków oraz kierunek otwarcia drzwiczek. W przypadku produktów spersonalizowanych, czyli wykonanych specjalnie na Państwa życzenie, należy przesłać wymiary produktu oraz dodatkowo uiścić zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia.

 

Przykład prawidłowo złożonego zamówienia:
przykaldzamowienia

Płatności

Do wyboru oferujemy następujące formy płatności:

1. Przelew na wskazany numer rachunku bankowego:

IGNIF Piotr Mielańczuk
ul. Fińska 74
75-430 Koszalin

numer konta:
54 1950 0001 2006 6901 5829 0001

2. Płatność gotówką przy odbiorze pobierana przez kuriera.
3. PayPal.

W przypadku przedpłaty przelewu należy dokonać go po otrzymaniu od nas telefonicznego potwierdzenia, że zamówienie jest już gotowe do wysyłki.

Wysyłka

1. Przesyłka paletowa 120 x 80 cm i mniejsza
2. Przesyłka kartonowa, w której przynajmniej jeden z boków przekracza 60 cm
3. Przesyłka kartonowa, w której żaden z boków nie przekracza 60 cm

Koszt dostawy zależy od wymiarów oraz od wagi zamówionego produktu. Szczegóły
znaleźć można w tabeli nr 1.

Tab. 1. Koszt transportu wysyłek realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

UWAGA: Koszt transportu wysyłek realizowanych zagranicę wyceniany jest indywidualnie
w zależności od lokalizacji.

Dokładny koszt przesyłki zostanie potwierdzony drogą telefoniczną albo mailową przez naszego pracownika niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

UWAGA: W przypadku kupna produktów z różnych grup gabarytowych lub wagowych koszty dostawy będą obliczane dla każdej grupy indywidualnie, jeżeli nadanie zamówionych produktów w jednej przesyłce będzie niemożliwe.

 

Ile będę czekać na otrzymanie przesyłki?

Realizacja zamówienia trwa ok. 14 dni kalendarzowych. Termin może ulec niewielkiej zmianie, w zależności od liczby zamówień w danym okresie oraz wybranej formy płatności.

Dostawa towaru następuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wysyłki. Po nadaniu przesyłki wysyłamy wiadomość email z potwierdzeniem jej nadania. W jej treści załączamy numer listu przewozowego kuriera, za pomocą którego można śledzić trasę transportu przesyłki na stronie internetowej przewoźnika.
Nasze przesyłki dostarczają firmy kurierskie DHL, FedEx (na terenie kraju) oraz DHL Raben, GLS (wysyłki zagraniczne). Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do wskazanego lokalu wyłącznie wtedy, gdy waga paczki nie przekracza 30kg. Cięższe przesyłki są dostarczane jedynie pod budynek.

UWAGA: Do okresu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, który na terenie Polski wynosi 24 godz. dla paczek i 48 godz. dla palet, zaś na terenie pozostałych państw Unii Europejskich od 3 do 5 dni roboczych dla paczek i od 3 do 7 dni roboczych dla palet.

Zwroty i reklamacje

Co zrobić, jeśli przesyłka jest uszkodzona?

Po dostarczeniu przesyłki należy sprawdzić stan produktu oraz jego zgodność ze złożonym zamówieniem w ciągu 7 dni od chwili jej otrzymania (zalecane jest sprawdzenie zamówienia po podpisaniu dokumentów odbioru przesyłki, w obecności kuriera). W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy też niezgodności z zamówieniem, konieczne jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego, zawierającego zwięzły opis nieprawidłowości. Formularze protokołu są zawsze dostępne u doręczyciela przesyłki.

UWAGA: Prawidłowo wypełniony protokół jest jedyną podstawą ewentualnych roszczeń. W przypadku niesporządzenia protokołu w obecności dostarczyciela przesyłki albo błędnego wypełnienia protokołu, firma IGNIF nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody.

 

Jak mogę zareklamować wadliwy produkt?

Naszym obowiązkiem jest dostarczenie towaru pozbawionego wad, czyli takich usterek, których nie sposób stwierdzić po otworzeniu przesyłki. Jeśli jednak otrzymasz wadliwy produkt, odpowiadamy za to z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Termin zgłoszenia wady mija z upływem dwóch lat od dnia otrzymania produktu.

W celu zgłoszenia wady, należy przesłać nam drogą mailową wypełniony formularz reklamacyjny i odesłać produkt na adres:

IGNIF Piotr Mielańczuk
ul. Szczecińska 7-9
75-122 Koszalin.

Wzór formularza reklamacji znaleźć można na stronie: (link).
Do wiadomości zawierającej wypełniony formularz należy załączyć dane kontaktowe oraz numery lub skany dokumentów, które umożliwią identyfikację zawartej umowy sprzedaży (np. paragon lub faktura).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji informujemy drogą telefoniczną lub mailową.

 

Czy mam prawo zwrócić towar?

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulaminem naszej firmy, można zwrócić zakupiony produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zgłoszenia otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku zwrotu towaru noszącego ślady użytkowania (wykraczające poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu) jego wartość zostanie pomniejszona o sumę zmniejszenia jego wartości. Aby skorzystać z prawa zwrotu towaru, wystarczy na własny koszt odesłać go na adres naszej firmy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

Wzór formularza zwrotu znaleźć można na stronie: (link).

UWAGA: Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na Państwa specjalne zamówienie. Szczegółową definicję tego rodzaju towaru znajduje się w naszym regulaminie: (link).

 

Czy zakupiony przeze mnie produkt jest objęty gwarancją?

Wszystkie produkty sprzedawane przez naszą firmę są objęte gwarancją. Oznacza to, że każdy produkt, który ulegnie usterce przed upływem wskazanego przez naszą firmę okresu, podlega naprawie, wymianie bądź obliguje do zwrócenia kosztów zakupu produktu. Okres gwarancji zależy od rodzaju produktu i jest wyszczególniony w naszym katalogu oraz na podstronach konkretnych produktów. Całkowity koszt naprawy objętej gwarancją oraz koszt przesyłki pokrywa nasza firma.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, tj. niezgodnie z treścią instrukcji użytkowania.

Regulamin składania i realizacji zamówień oraz polityka prywatności

Data publikacji: 23.05.2018 r.

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności, zasady składania zamówień przez klientów oraz zasady realizacji tych zamówień przez Pana Piotra Mielańczuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „IGNIF Piotr Mielańczuk” z siedzibą w Koszalinie (75-430), ul. Fińska 74, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 669-241-95-04, z którą kontakt możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@ignif.com oraz pod numerem telefonu +48 737-580-037.

 

§ 1
Definicje

1. Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła umowę ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem IGNIF.COM – Regulamin
 4. Sprzedawca – Piotr Mielańczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IGNIF Piotr Mielańczuk” z siedzibą w Koszalinie (75-430), ul. Fińska 74, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 669-241-95-04, z którą kontakt możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@ignif.com oraz pod numerem telefonu +48 737-580-037,
 5. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ignif.com należąca do Sprzedawcy, przedstawiającą ofertę Sprzedawcy.

 

§ 2
Postanowienia wstępne

1. W ofercie Sprzedawcy znajdują się następujące produkty:

 1. wkłady kominkowe,
 2. kasety kominkowe,
 3. drzwi kominkowe,

2. Kupujący może składać zamówienia dotyczące wskazanych powyżej produktów w sposób opisany w § 3 Regulaminu.

 

§ 3
Zamówienie

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@ignif.com lub zadzwonić pod numer +48 737-580-037.

2. Kupujący powinien określić:

 1. interesujący go produkt,
 2. dokładną specyfikację i oczekiwania dotyczące produktu, zgodnie z wymaganiami opisanymi pod adresem IGNIF.COM – Jak zamawiać
 3. adres, na który zamówione produkty mają zostać dostarczone,
 4. adres e-mail do kontaktu z Kupującym,
 5. numer telefonu do kontaktu z Kupującym,
 6. dane dotyczące prowadzącej działalności gospodarczej (firma, siedziba, numer NIP) – jeśli Kupujący składa zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jeśli Kupujący składa zamówienie telefonicznie, Sprzedawca potwierdzi złożenie zamówienia w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Kupującego.

4. Jeśli Kupujący składa zamówienia e-mailowo, Sprzedawca potwierdzi złożenie zamówienia, odpowiadając na wiadomość.

5. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu proponowane warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

 1. termin realizacji,
 2. cenę,
 3. wysokość zadatku,
 4. koszty dostawy,
 5. projekt, na podstawie którego produkt zostanie wykonany.

6. Strony mogą negocjować warunki realizacji zamówienia poprzez wymianę wiadomości e-mail lub rozmowy telefoniczne.

7. Z chwilą, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków realizacji zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu na jego adres e-mail podsumowanie zamówienia.

8. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego podsumowania zamówienia, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy, mocą której Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamawiany produkt zgodnie z specyfikacją zawartą w podsumowaniu zamówienia oraz przenieść na Kupującego własność tego produktu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę za produkt oraz pokryć koszty dostawy produktu do Kupującego.

 

§ 4
Zadatek

1. Jeśli Kupujący zamawia produkt wykonywany na indywidualne zamówienie, Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od przekazania mu przez Kupującego zadatku.

2. Ewentualna informacja o oczekiwanym zadatku i jego wysokości znajduje się w proponowanych warunkach realizacji zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.

3. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy zadatku na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu trzech dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. W razie braku zapłaty zadatku w terminie, Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty zadatku, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni. W razie braku zapłaty zadatku, Sprzedawca może odstąpić od umowy w ciągu kolejnych 30 dni.

 

§ 5
Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu produktu i przygotowaniu go do wysyłki do Kupującego.

2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania go do wysyłki do Kupującego.

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od zawarcia umowy albo od otrzymania zadatku – w zależności, czy Sprzedawca uzależnił realizację zamówienia od przekazania mu zadatku zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 

§ 6
Sposób i koszty dostawy

1. Produkty dostarczane są do Kupujących za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Przesyłka nadawana jest po otrzymaniu przez Sprzedawcę całości zapłaty za zamówienie, chyba, że strony uzgodniły sposób płatności gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).

3. Kurier jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie, gdy waga paczki nie przekracza 30kg. W przypadku cięższych przesyłek kurier może dostarczyć przesyłkę wyłącznie pod budynek.

4. Dostawa produktu następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym terminu wysyłki. Wysyłka produktu potwierdzana jest drogą mailową. W treści wiadomości załączony jest numer listu przewozowego kuriera, za pomocą którego możliwe będzie śledzenie miejsca pobytu przesyłki, po jej nadaniu, na stronie internetowej przewoźnika.

 

§ 7
Zapłata

1. Zadatek zawsze płatny jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Pozostała płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).

 

§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod tym adresem: IGNIF.COM – Formularz odstąpienia od umowy. Jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

7. Zwracane produkty powinny zostać wysłane na następujący adres: IGNIF Piotr Mielańczuk, ul. Szczecińska 7-9, 75-122 Koszalin.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§ 9
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 2. żądać usunięcia wady,
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod tym adresem: IGNIF.COM – Formularz reklamacyjny jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy, tj. IGNIF Piotr Mielańczuk, ul. Szczecińska 7-9, 75-122 Koszalin.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§ 10
Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją. Szczegóły gwarancji znajdują się pod tym adresem: IGNIF.COM – Gwarancja.

 

§ 11
Polityka prywatności i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych jest: IGNIF Piotr Mielańczuk Fińska 74 75-430 Koszalin, NIP: 6692419504

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupujących również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych w RODO.

5. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem  danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

8. Sprzedawca informuje Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego.

9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

10. Sprzedawca informuje Kupującego, że dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujących podwykonawców w celu realizacji zamówienia:

“HANKA” Kancelaria Doradcy Podatkowego mgr Wiesław Tomasz Serafin PONIATOWSKIEGO 34/16 76-200 SŁUPSK NIP: 6691117534

JCHost.pl Marcin Ćwiertnia Adres: ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka NIP: 5130232935

Anaria Maciej Ciesielski ul. Buraczana 41C/5 81-587 Gdynia NIP 8882975391

RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. UL. ZBOŻOWA 1, 62-023 ROBAKOWO ODDZIAŁ W PILE WAWELSKA 111 64-920 PIŁA NIP PL 7773249627

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Inżynierska 8 03-422 Warszawa NIP: 113-256-73-65

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. Z o.o. Ul. Franciszka Klimczaka 5/95

02-797 Warszawa NIP 5222682646

BinSoft Sp. z o. o. Sp. k. Władysława IV 35 12-100 Szczytno NIP: PL7451847216

11. Sprzedawca informuje, że dane, podane poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego, nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, a służą do odpowiedzi na e-mailowe zapytanie Kupującego.

12. W każdej chwili Kupujący ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich zmienienia lub żądania usunięcia. Wystarczy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy: kontakt@ignif.com

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Zadaj dodatkowe pytanie za pomocą formularza kontaktowego >